کرایه کولرگازی ایستاده اجنرال ازگل

کرایه کولرگازی ایستاده اجنرال ازگل کرایه کولرگازی ایستاده اجنرال ازگل کولر گازی نامی است برای تمام دستگاه‌هایی که شامل چرخه سرمایش بر مبنای تراکم و انبساط گاز هستند. کولر گازی ایستاده جزء سیستم های تهویه مطبوع نیز می‌ باشد. کمپرسور مهم‌ترین قسمت از هر سیستم سرمایشی از جمله کولرگازی ایستاده اجنرال است. اندازه کمپرسور بسته […]