اجاره کولرگازی ایستاده سه فاز در الهیه

اجاره کولرگازی ایستاده سه فاز در الهیه کولر گازی ایستاده در انواع مختلفی تولید می شود، در بعضی از انواع آن خروجی هوای دستگاه از نوع کانالی بوده و توزیع هوا توسط سیستم کانال می باشد، و در برخی دیگر کمپرسور نیز در داخل دستگاه داخلی قرار می گیرد و دستگاه بیرونی فقط شامل کندانسور […]