اجاره کولر گازی اسپیلیت مجالس و مراسم

اجاره کولر گازی اسپیلیت مجالس و مراسم اجاره کولر گازی اسپیلیت ،مناسب برای محیط های وسیع و مکانهای سرباز مانند: باغ، باغچه، ویلا، استخر همچنین مکانها تجاری – اداری ، مراسم ،مجالس و مکانهای مذهبی و برای تمامی مراسمها و نمایشگاهها ،سمینارها ،سوله ها، بانک ها، سالنهای همایش و دانشگاه ها و مراکز آموزشی میباشد. […]